Lav effekt på miljøet

Kollision sikker

Fiberlight lysmaster er miljømæssigt optimale. Produktet bidrager til løsning af den globale klimaudfordring ved at reducere energiforbruget – både under fremstilling og transport.
Masterne har en meget lang levetid, og efter brug har de stadig værdi som alternativ råvare og energikilde. Fiberlight har udviklet æstetiske designede lysmaster, der matcher ethvert miljø.

Miljø venlig

Lav emission af CO2 under produktionen og 100% genanvendelighed, gør Fiberlight mere miljøvenlig end andre produkter på markedet. Takket være den lette konstruktion og muligheden
for genanvendelse, bruger Fiberlight langt mindre energi under produktions- og genanvendelsesprocessen end lignende produkter. Fiberlight bidrager dermed til at bevare et bedre miljø.

Sikkerhed

Fiberlight lysmasters sammensatte struktur giver mulighed for at absorbere noget af energien ved en kollision og køretøjet fortsætter med en reduceret hastighed. Forskning angiver, at værdien af ASI indikator ((indikator for acceleration) har er fem gange lavere virkningseffekt på farlighed eller dødelighed for mennesker, der befinder sig i et køretøj ved en kollision med en fibermast.